Bestilling


Avbestilling /flytting av timen må skje senest 24 h før timen ellers vil du faktureres for timen.